Diensten

Onze stappen naar een vlekkeloze verhuur

1. CORRECTE HUURPRIJS :Veel staat of valt bij het begin. Een van de meest cruciale stappen van het totaalproces is het bepalen van de huurwaarde van uw eigendom. Start u veel te  duur, dan jaagt u ongetwijfeld veel potentiële klanten weg. Start u daarentegen te laag, dan gooit u onnodig kostbare Euro’s weg met alle gevolgen voor uw rendement. Na een grondig uitgevoerd plaatsbezoek, maakt onze specialist een zeer grondig uitgevoerd huurverslag op. Dit geheel vrijblijvend en na duidelijke bespreking met onze verantwoordelijke specialist;

2. SAMENSTELLING DOSSIER: Onze juridische assistent stelt een totaaldossier op en verzamelt hiervoor alle nodige documenten en attesten. Onze onafhankelijke Energiedeskundige levert het EPC attest af en zorgt voor de Elektrische keuring. Indien noodzakelijk zorgen we tevens voor een opmetings- of verkavelingsverslag;

3. PERSOONLIJK MARKETINGPLAN: Uw eigendom verhuren is een grote stap en kan best een uitdaging zijn. Dit wil niet zeggen dat het een moeilijke opgave dient te worden. Wanneer u alles duidelijk op voorhand plant en een degelijk actieplan opmaakt samen met onze adviseur, zal het proces al snel een stuk aangenamer blijken. Aangezien geen enkele eigendom dezelfde is en gezien de grote vraag naar huurwoningen wordt er steeds op maat gewerkt en dit op een zeer transparante manier. Dit alles met als focus een zo goed mogelijk resultaat na te streven;

4. MAILING NAAR BESTAAND KLANTENBESTAND: Door de jaren heen heeft De Vastgoedtafel een aanzienlijke database opgebouwd met zoekende huurders. Elke dag schrijven nieuwe potentiële klanten zich op onze website in. Eens de opdracht aanvaard, wordt de informatie over uw eigendom via mailing verstuurd naar ieder van hen;

5. PUBLICITEITSCAMPAGNE: Ook hier werken volledig ‘op maat’, aangezien voor elke eigendom andere doelgroepen dienen te worden bereikt. Op basis van het opgemaakte marketingplan gaan we uw eigendom op de meest effectieve manier publiceren. Dit gebeurt op diverse vastgoedsites en in de meest geschikte mediakanalen;

6. SELECTIE VAN DE GESCHIKTE HUURDER: Elke nieuwe kandidaat-huurder zal net zo zoals de kandidaten in ons klantenbestand voorafgaandelijke aan de bezichting een gedetailleerde inlichtingenfiche invullen conform de wet en met respect voor de persoonlijke levensfeer. Zo kunnen we op voorhand een selectie maken van de meest geschikte kandidaat die het best bij uw woning past;

7. BEZICHTIGING EIGENDOM: Elke woning krijgt een verantwoordelijke specialist toegewezen, die de volledige opvolging van uw verhuurproces zal begeleiden. Deze makelaar begeleidt elke kandidaat die uw woning met eigen ogen wenst te komen ervaren. Elke kandidaat ontvangt een persoonlijk dossier over uw eigendom met alle noodzakelijke documenten en plannen;

8. DOSSIER OPVOLGING: U wordt op regelmatige basis op de hoogte gehouden van de uitgevoerde acties en geboekte resultaten betreffende de bezoeken. Van zodra een kandidaat-huurder in aanmerking komt, waren er bijkomende desiderata en/of eender welke ontwikkeling binnen uw dossier. Indien er dient bijgestuurd te worden, is dat steeds in samenspraak met u;

 9. HUUROVEREENKOMST & REGISTRATIE: Onze juridische dienst maakt de geschikte huurovereenkomst op, waarna u samen zal zal worden uitgenodigd om komen te tekenen. We zorgen ervoor dat u zal gecontacteerd worden door een van onze onafhankelijke specialisten inzake de verplichte plaatsbeschrijving. Onze diensten en verantwoordelijke ontvangt een compleet dossier en zorgen voor de verdere afhandeling en registratie. Uiteraard staan wij al die tijd ter uwer beschikking voor bijkomende assistentie. 

 

 

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons